Wazelina techniczna

  • Smaruje lekko obciążone węzły tarcia
  • Chroni i konserwuje elementy z gumy, skóry i tworzyw sztucznych
  • Zabezpiecza przed sklejaniem i przymarzaniem uszczelek gumowych
  • Nierozpuszczalna w wodzie
  • Chroni przed korozją